Forside


Gå i Gang projektet er afsluttet - aktiviteterne fortsætter

Læs mere under fanebladet
/Aktiviteter-2014


Med udgangen af 2010 afsluttedes samarbejdsprojektet Gå i Gang. Projektet blev i 2005 etableret af Kræftens Bekæmpelse, Gigtforeningen, Danske Gymnastik - og Idrætsforeninger og Diabetesforeningen. I 2006 indgik TrygFonden som ekstern bidragsyder og projektejer. Med udgangen af 2009 stoppede Diabetesforeningen som projektejer.

Mål
Målet med Gå i Gang projektet var at skabe gode muligheder for at inaktive voksne kunne komme til at dyrke idræt med ligestillede. Den primære målgruppe var patientforeningernes målgrupper, dvs. voksne med gigt eller nuværende eller tidligere kræftdiagnose. Den sekundære målgruppe var inaktive voksne der ønskede at komme igang med at dyrke idræt. Projektet skulle ud over at motivere til et mere aktivt liv, bidrage til en generel bedring af målgruppernes livskvalitet og være med til at nedbryde den sociale isolation der ofte følger kronisk sygdom.

Succes
Gå i Gang projektet var en stor succes. Med udgangen af 2010 var ca 5000 aktive i 16 kommuner og flere hundrede frivillige støttede op om aktiviteterne, enten via arbejde i lokale styregrupper eller som instruktører eller medhjælpere.

Læs mere
Du kan læse meget mere om projektet, evalueringerne samt en vejledning til idrætsprojekter for inaktive ældre med kronisk sygdom, ved at klikke på fanebladet; "Om projektet 2005 - 2010".

Aktiviterne fortsætter
Selv om projektperioden nu er afsluttet, fortsætter Gå i Gang aktiviteterne rundt omkring i landet. Se under fanebladet "Aktiviteter 2011" om der er aktiviteter i din kommune.

Bliv en del af Gå i gang
Har din kommune et ønske om at starte en Gå i Gang aktivitet, kan du finde inspiration på denne hjemmeside. Du kan også rette henvendelse til de tidligere projektejere for at høre nærmere om deres involvering i din kommune. Du kan finde kontaktpersonerne under fanebladet "kontakt".
Ved henvendelse til Gigtforeningens kontaktperson, kan du som ny Gå i Gang kommune få adgang til skabelonhjemmesiden; "Deterlet". På denne hjemmeside kan du let og ubesværet lave dine egne Gå i gang foldere, visitkort, bannere og meget mere - uden at det koster dig mere end print eller tryk.

Tak
På vegne af projektejerne vil jeg gerne sige mange tak, for samarbejdet med den lange række dedikerede kommuner og frivillige der har ydet et kæmpestort arbejde i de fem år projektet har forløbet. Held og lykke med aktiviteterne fremover.

De venligste hilsener  Jens Sune Jakobsen, Tidligere projektleder Gå i Gang

 
Gå i Gang udfordrer foreninger 18-08-2010
Vil idrætsforeninger have nye medlemmer i senioralderen, skal de åbne sig med nye typer tilbud, de måske ikke allerede har på paletten. Især gang og cykelture tiltrækker mange af deltagerne i projektet Gå i Gang, viser evalueringen af det flerårige projekt. Det synes at fortsætte efter nytår i mindst 13 af de 18 kommuner, som udbyder Gå i Gang 

http://www.dgi.dk/nyheder/G%C3%A5_i_Gang_udfordrer_foreninger_%5Ba27683%5D.aspx
Pressemeddelelse - Gigtforeningen 18-08-2010
 
 
Gigtforeningen: Kvinder går i gang
 
Kvinder over hele landet vil gerne gå i gang. Det viser den endelige evaluering af et flerårigt samarbejde mellem Gigtforeningen, DGI, Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, der sammen står bag projektet ”Gå i gang.”
 
4950 danskere fra 18 forskellige kommuner har deltaget i de 35 forskellige motionstilbud, som projektet favner. Hele fire ud af fem blandt deltagerne er kvinder.
 
”Gå i gang er en mangfoldighed af forskellige motionstilbud, derfor er det et paradoks, at der er så få mænd, der føler at tilbuddene er målrettet dem og ønsket at deltage i dem.” Det siger direktør Lene Witte, Gigtforeningen, i en kommentar til evalueringen.
 
Hun glæder sig over, at kvinder i så høj grad er motiverede for tilbud om fysisk aktivitet, men peger samtidig på, at mændene også har et stort behov.
 
”Vi ved fra evalueringen, at mænd helst ikke vil være eneste hane i hønsegården. Så stopper de hurtigt. Derfor kan det måske være en løsning at lave mandeklubber, så de kan gå, cykle, spille fodbold eller dyrke anden form for motion i hinandens motiverende selskab,” siger Lene Witte.

Projektet er femårigt, og løber frem til den 1. januar 2011, men meldingerne fra de 18 deltagende kommuner gør det klart, at i hvert fald 13 af dem fortsat vil udbyde motionsaktiviteterne.
 
Både manden bag evalueringen, Karsten Østerlund fra Syddansk Universitet, og Lene Witte roser kommunerne for deres indsats:
”Kommunerne har bidraget med en stor og praktisk indsats. De har hjulpet til med en tovholder, og har desuden været udadfarende, når det gælder om at markedsføre motionstilbuddene. De har aktivt hjulpet med at rekruttere deltagerne via dagblade, ugeaviser, aktivitetskalendere osv.,” siger de samstemmende.
 
Desuden er der ros til de lokale ildsjæle:
”Vi har mødt rigtig mange energiske igangsættere, der har ydet en stor og frivillig indsats for at holde gang i projektet,” siger Lene Witte.
 
Hun oplyser, at Gigtforeningen vil fortsætte mange af aktiviteterne.
 
 
For yderligere oplysninger, kontakt:
 
Lene Witte, direktør, Gigtforeningen, på tlf. 21 40 48 56
eller
Birgitte Vinding, presseansvarlig, Gigtforeningen, på tlf. 20 97 49 08
 
Gå i Gang tiltrækker flest kvinder 18-08-2010

Fire ud af fem deltagere i det landsdækkende motionstilbud Gå i Gang er kvinder, hovedparten over 60 år. De fleste af de 4950 deltagere var fysisk aktive i forvejen og langt hovedparten af dem dyrker motion ud over Gå i Gang i de 18 kommuner.


Læs hele artiklen ved at trykke på linket herunder

http://www.dgi.dk/nyheder/Gå_i_Gang_tiltrækker_flest_kvinder_[a27062].aspx
 

Flotte artikler fra Gå i Gang på Mors 11-09-2009
Journalist Steen Bille fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har været på besøg hos Gå i Gang i Morsøe Kommune. Læs de flotte artikler ved at kopiere linksene  herunder til din browser eller ved at gå ind på hjemmesiden: www.dgi.dk
http://www.dgi.dk/nyheder/Gåturen_der_ikke_kan_undværes_[a23332].aspx http://www.dgi.dk/nyheder/Få_fat_i_de_motionsuvante_[a23338].aspx http://www.dgi.dk/nyheder/DGI_er_bindeled_for_kronisk_syge_[a23347].aspx